WIDEO RESURSLAR

…ylahy taglymatlara laýyklykda ylymlara eýe bolmak we sungatlarda kämillik gazanmak, doga etmek bilen deň görülýär. Haçanda adam ylyma eýe bolmak ýa-da sungatda beýik gerişleri gazanmak üçin yhlas bilen tagalla eden wagty, bu onuň buthanalarda we ybadathanalarda Hudaýa ybadat edişine deňdir… Ylymyň ybadat bilen, sungadyň bolsa – Ylahy Şalyga gulluk etmek bilen deň hatarda goýulýandygyndan başga uly sahylyk barmy.

(Hezreti Abdul-Bahanyň Ýazgylaryndan, 126) [18]